جراحی درمانی زنان

جراحی درمانی زنان

جراحی های درمانی که عمل هایی است که بر روی دستگاه تناسلی زنان انجام میشود.
گاهی این جراحی ها برای برداشتن توده و غده انجام میشود
گاهی برای بالا کشیدن اندام های داخلی بدن مانند مثانه و رحم که در اثر عواملی از واژن بیرون میزنند انجام میشود.

کورتاژ تشخیصی

service curettage sh - جراحی درمانی زنان

جراحی پولیپ رحم

services uterine polyp surgery sh - جراحی درمانی زنان

جراحی غده بارتولن

service bartholin gland sh - جراحی درمانی زنان