بیماری های زنان

اختلالات و بیماری های زنان

درمان تنبلی تخمدان

polycystic ovary sh - بیماری های زنان

درمان اختلالات قاعدگی

menstrual disorders sh1 - بیماری های زنان

درمان واژینیسموس

vaginismous sh - بیماری های زنان

درمان زگیل تناسلی

genital wart sh - بیماری های زنان

درمان افتادگی رحم

vagina prolaps sh - بیماری های زنان

درمان افتادگی مثانه

Bladder prolaps sh - بیماری های زنان

درمان تبخال تناسلی

herpes sh - بیماری های زنان

درمان آتروفی واژن

atrophy sh - بیماری های زنان

درمان خشکی واژن

vagina dryness sh - بیماری های زنان

درمان بی اختیاری ادرار

urinary incontinence sh - بیماری های زنان